NO MSG
Доброї ночі! Сьогодні четвер 28 вересня 2023 року

Державна установа
"Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Міністерства охорони здоров'я України"

radiation icon
РАДІАЦІЙНИЙ ФОН
28.09.2023р.
0,12 мкЗв/год

contacts icon
м. Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 4
тел. 53-42-16, 75-28-78, +380976052035
тел. (черговий) (0342) 78-40-01
ел. пошта: ifsesobl@gmail.com


Важливі новини

Міністр охорони здоров’я України Віктор ЛЯШКО відвідав Центр контролю та профілактики хвороб
2022-09-20 08:38

Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19 в Івано-Франківській області
2022-08-30 08:53

Про епідситуацію з кору в області
2019-12-02 09:23

Про якість води в Калуському районі
2019-11-04 11:02

Результати моніторингу за вмістом нітратів у воді з колодязів та каптажів за ІІІ квартал 2019р.
2019-10-25 10:27

Про груповий осередок гострої кишкової інфекції в Косівському районі
2019-10-23 13:09

Небезпека лептоспірозу
2019-10-22 11:40

Чому виникають «шкільні хвороби»?
2019-09-06 15:12

Про доступ до публічної інформації
2018-01-17 10:46

Серцево-судинні захворювання як фактор якості і тривалості життя
2017-10-25 11:18

Як собі не нашкодити та шість корисних звичок для профілактики грипу
2017-10-02 16:05

Профілактика харчових отруєнь
2017-04-12 09:22

Відповідальність за якість та епідемічну безпеку готової продукції у сфері громадського харчування несе виробник
2016-12-15 15:39

Прості правила для здорового харчування
2016-11-28 12:45

Дезінфекція, як один із методів боротьби з інфекційними захворюваннями
2016-11-25 16:40

Що робити, якщо розбився ртутний термометр?
2016-05-26 10:29


Необхідно знати
Повернутися назад
Умови праці та здоров’я

Одним з важливих чинників, що впливають на здоров’я громадян є умови в яких вони працюють. Загально відомо, що на роботі ми проводимо більш частину нашого життя.

Гігієна праці – наука, яка вивчає трудову діяльність людини, виробниче середовище, в якому вона відбувається, з точки зору їх впливу на організм і розробляє санітарно-гігієнічні заходи, направлені на створення сприятливих і здорових умов праці.

В Україні існувала ще радянська система державних нормативних актів про охорону праці та  охорону здоров’я : правила, стандарти, норми, накази, положення, інструкції. На даний час всі ці правила переглядаються та приводяться у відповідність до реалій сьогодення. Проте, більшість викладених в них норм залишаються актуальними та підлягають обов’язковому виконанню.

Фахівці ДУ «Івано-Франківський ОЛЦ ДСЕСУ» розробили  пам’ятку для всіх працівників та роботодавців, в якій пояснюються основні терміни та вимоги до умов праці.

Отже, згідно ст. 4  Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» громадяни мають право на достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, про наявні та можливі фактори ризику для здоров’я та їх ступінь;

Закон України «Про охорону праці» (ст.4) говорить:

Державна політика в галузі охорони праці базується на принципах:

-       Пріоритету життя і здоров’я працівників стосовно результатів виробничої дії;

-       Повної відповідальності власника за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

-       Соціального захисту працівників, повного відшкодування шкоди особам, які потерпіли від нещасних випадків та профзахворювань.

            Згідно ст.. 19 цього Закону власник зобов’язаний   за свої кошти організувати проведення попереднього та періодичних медоглядів працівників,  які зайняті на важких роботах, із шкідливими умовами праці та осіб до 21 року.

Залишаються в дії вимоги до визначення придатності працівника до роботи, а саме:

До початку роботи власник за укладеною угодою зобов’язаний роз’яснити працівнику його права і обов’язки та умови праці.

Медичний висновок про характер і умови праці, які можуть виконуватись без шкоди для здоров’я, є обов’язковим для виконання власником.

На підставі Наказу МОЗ № 246 від 21.05.2007 р. повинні враховуватися медичні протипокази до роботи в шкідливих умовах праці.

         Фактори виробничого середовища, які негативно впливають на здоров’я і працездатність людини називаються професійними шкідливостями.

Професійні шкідливості можуть бути обумовлені:

а) неправильною організацією або особливостями трудового процесу  (вимушене положення тіла, надмірне напруження окремих органів і систем, нераціональний режим праці);

б) умовами середовища під час трудової діяльності (несприятливі метеоумови, шум, запиленість і т.д.).

 

Критерії оцінки умов праці на виробництві викладені в офіційному документі, який має назву «Гігієнічна класифікація праці ( далі ГКП) за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затв. Наказом МОЗ від 08.04.2014р. №248.

 Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу (далі ГКП) призначена для гігієнічної оцінки умов та характеру праці на робочих місцях з метою:

контролю умов праці працівника (працівників) на відповідність діючим санітарним правилам і нормам, гігієнічним нормативам та видачі відповідного гігієнічного висновку;

проведення атестації робочих місць за умовами праці;

- встановлення пріоритетності в проведенні оздоровчих заходів;

застосування заходів адміністративного впливу при виявленні санітарних правопорушень, а також для притягнення винуватців до дисциплінарної та карної відповідальності; - встановлення зв'язку стану здоров'я працюючого з умовами його праці (при проведенні епідеміологічних досліджень здоров'я, періодичних медичних оглядів); - складання санітарно-гігієнічної характеристики умов праці;

розслідування випадків професійних захворювань та отруєнь;

- розробки профілактичних заходів щодо дотримання безпечних умов праці;

- встановлення рівнів професійного ризику для розробки профілактичних заходів та обгрунтування заходів соціального захисту працюючих.

Класи умов праці за ступенем шкідливості

І клас- оптимальні умови праці- при яких не лише зберігається здоров’я а створюються передумови для підтримання високого рівня працездатності;

2 клас- допустимі умови праці – такі рівні факторів вир.середовища, які не перевищують встановлених гіг.нормативів, а можливі зміни функціонального стану організму відновлюються під час відпочинку або до початку наступної зміни та не чинять несприятливого впливу на стан здоров’я працюючих;

3 клас - шкідливі умови праці -  наявність шкідливих вир.факторів, що перевищують гіг.нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працюючого або його потомство.

4 клас - небезпечні ( екстремальні) умови праці- вплив яких протягом робочої зміни створює високий ризик виникнення важких форм гострих проф..уражень, отруєнь, каліцтв, загрозу для життя.

Класи умов праці окрім інших фізичних показників поділяються за показниками мікроклімату, за показниками важкості трудового процесу, за показниками напруженості трудового процесу.

Відповідно до Постанови КМУ від 01.08.1992 р. № 442 «Про порядок проведення  атестації робочих місць» власник проводить атестацію.

Основна мета атестації робочих місць за умовами праці- регулювання відносин між адміністрацією і робітником в реалізації прав на здорові і безпечні умови праці, пільки і компенсації в залежності від умов праці.

Процес атестації включає:

- встановлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;

- комплексну оцінку факторів виробничого середовища щодо відповідності їх характеристик стандартам, санітарним нормам і вимогам та розробку заходів по оптимізації рівня гігієни і безпеки, оздоровлення працюючих;

- встановлення ступеня шкідливості й небезпечності праці;

- перевірку правильності застосування списків робіт, професій, посад і показників, які дають право на пільгове пенсійне забезпечення, додаткову відпустку, скорочений робочий день, інші пільги в залежності від умов праці.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше 1 раз на 5 років. Відомості про результати атестації робочих місць заносяться до карти умов праці.

Санітарно-гігієнічні дослідження  проводяться лабораторіями, атестованими органами Держстандарту і МОЗ за списками, які узгоджуються з органами Державної експертизи умов праці, а також на договірній основі- лабораторіями ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр та територіальних відділів.

До факторів виробничого середовища і трудового процесу належать: шкідливі речовини, фізичні фактори – шум, інфразвук, ультразвук, неіонізуюче, іонізуюче випромінювання, мікроклімат, важкість та напруженість праці тощо відповідно до діючої гігієнічної класифікації умов праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.

Питання визначення шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища та трудового процесу з обов’язковим проведенням лабораторно-інструментальних досліджень умов праці з метою визначення категорій працівників, що підлягають попередньому (періодичному) медичним оглядам  регулюється  п.3.1 «Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», затвердженого наказом МОЗ України № 246 від 21.05.2007р. і належить довідповідальності керівника установи(роботодавця).

Отже, працівникам підприємств, установ та організацій, які працюють під впливом шкідливих умов праці пропонуємо наполегливо рекомендувати  роботодавцю  вчасно організовувати проведення медичних оглядів та використовувати дані лабораторно-інструментальних досліджень для визначення повного списку осіб, що підлягають медичним оглядам.

 

Пам’ятайте, Ваше здоров’я у Ваших руках.